Bác sĩ Hồ Đình Đức

Chuyên khoa RHM Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

1. Chứng nhận

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ cấy ghép nha khoa được cấp bởi Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương
  • Thành viên của HDSi – Hội cấy ghép Nha khoa TP. Hồ Chí Minh
  • Chứng nhận của Hiệp hội AMII về Implant xâm lấn tối thiểu

2. Chuyên môn nổi bật

  • Cấy ghép Implant đơn và Implant toàn hàm (All on X)
  • Phục hồi xâm lấn tối thiểu (Inlay – Onlay – Overlay)
  • Mặt dán sứ Veneer
  • Điều trị nội nha

3. Ngôn ngữ

  • Việt – Anh

Bác sĩ khác

ĐẶT LỊCH KHÁM