Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Phương

Chuyên khoa RHM Đại học Y dược Huế

1.Chứng nhận

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y dược Huế
  • Chứng chỉ bác sĩ chỉnh nha không mắc cài Invisalign, được cấp bởi Align Technology, California, USA
  • Được đào tạo bởi chuyên gia thuộc trường phái chỉnh nha không nhổ răng – Giáo sư Nelson J. Oppermann.
  • Chứng chỉ chỉnh nha và Implant tại Bệnh viện RHM TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện RHM Trung Ương

2.Chuyên môn nổi bật

  • Chỉnh nha

3.Ngôn ngữ

  • Việt – Anh

Bác sĩ khác

ĐẶT LỊCH KHÁM