Wisdom tooth extraction

What are wisdom teeth? Wisdom teeth, also known as teeth number 8. They are the third largest molars, usually erupting late and are located at the back of the jaw. Wisdom teeth usually erupt between the ages of 17 and 25, which is also our adult age. At the same time, this is also the […]

How to fix a sunken face after braces

Niềng răng gây hóp má là tình trạng hiếm gặp trong quá trình niềng. Hiện tượng này ít nhiều sẽ gây ra sự hoang mang và lo lắng cho những khách hàng vô tình gặp phải tình trạng này. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là đến từ đâu? Liệu hóp má do niềng […]

The difference between porcelain crowns and dental veneers

Dental veneers and porcelain crowns restore the functionality and beauty of teeth. While they both have similar results, they are quite different. Knowing the differences between a veneer and crown are what help people decide between them. What are porcelain crowns? Typically, a dental crown is 2mm thick and encases the whole tooth, working as […]

How much does ordonthotic treatment cost?

Straight teeth and a correct bite reduce the risk of future dental issues and help you to smile more confidently. With the rapid development in orthodontic treatment technology, modern people have more orthodontic treatment options to choose from. Besides the quality and the treatment, one of the things that make them interested is how much […]

Dr. Ngan Thao Hoang

1.Chứng nhận Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt Đại học Y dược Huế Chứng chỉ chỉnh nha, dán sứ Veneer được cấp bởi Bệnh viên Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh 2.Chuyên môn nổi bật Phục hình thẩm mỹ Chỉnh nha Nha khoa tổng quát 3.Ngôn ngữ Việt Anh

Dr. Giang Bui

1.Chứng nhận Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y dược Hà Nội Chứng chỉ chỉnh nha được cấp bởi Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt Trung Ương 2.Chuyên môn nổi bật Niềng răng mắc cài Điều trị tổng quát 3.Ngôn ngữ Việt Anh

Dr. Maryluce Nogueira

1.Chứng nhận Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tại UFMG ( Universidade Federal de Minas Gerais) Kinh nghiệm hơn 25 năm trong quản lý, điều hành nha khoa tại Brazil Bác sĩ có công hiến tiêu biểu trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ tại Nha khoa Việt Hàn 2.Chuyên môn […]

Dr. Phuong Thu Nguyen

1.Chứng nhận Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa RHM tại Đại học Y dược Huế Chứng chỉ bác sĩ chỉnh nha không mắc cài Invisalign, được cấp bởi Align Technology, California, USA Được đào tạo bởi chuyên gia thuộc trường phái chỉnh nha không nhổ răng – Giáo sư Nelson J. Oppermann. Chứng chỉ chỉnh […]

Dr. Quan Van Khong

1. Chứng nhận Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa RHM tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Chứng chỉ cấy ghép nha khoa được cấp bởi Bệnh viện RMH Trung Ương Chứng chỉ phẫu thuật hàm mặt cơ bản được cấp bởi Bệnh viện RHM Trung Ương 2. Chuyên môn nổi bật Cấy ghép […]

Dr. Duc Dinh Ho

1. Chứng nhận Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh Chứng chỉ cấy ghép nha khoa được cấp bởi Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Thành viên của HDSi – Hội cấy ghép Nha khoa TP. Hồ Chí Minh Chứng nhận […]