Bác sĩ Bùi Thị Giang

Chuyên khoa RHM Đại học Y Hà Nội

1.Chứng nhận

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ chỉnh nha được cấp bởi Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt Trung Ương

2.Chuyên môn nổi bật

  • Niềng răng mắc cài
  • Điều trị tổng quát

3.Ngôn ngữ

  • Việt
  • Anh

Bác sĩ khác