Bác sĩ Văn Thanh Nga

Chuyên khoa RHM Đại học Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University

1. Chứng nhận

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt Đại học Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University
  • Bác sĩ chuyên khoa 1

2. Chuyên môn nổi bật

  • Điều trị tổng quát

3. Ngôn ngữ

  • Việt – Anh – Nga

Bác sĩ khác