Bác sĩ Nguyễn Chí Tình

Chuyên khoa RHM Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

1. Chứng chỉ

– Chứng chỉ cấy ghép nha khoa được cấp bởi Bệnh viện RHMTW.HCM

– Chứng chỉ phẫu thuật nha chu được cấp bởi Đại học Y Dược Tp.HCM

– Chứng chỉ chẩn đoán và nâng cao phẫu thuật răng khôn lệch ngầm được cấp bởi Đại học Y Hà Nội

– Chứng chỉ phẫu thuật miệng được cấp bởi Khoa RHM Đại học Văn Lang

– Chứng chỉ Implant nâng cao (Nâng xoang, ghép xương, cấy ghép tức thì, All On X,…) Khóa I được cấp bởi Đại học Y Dược Tp.HCM 

– Chứng nhận mặt dãm sứ (Veneer) được cấp bởi Đại học Y Dược Tp.HCM

– Chứng nhận Implant kỹ thuật số được cấp bởi Đại học Y Dược Tp.HCM

2. Chuyên môn nổi bật

– Cấy ghép Implant 

– Phục hình thẩm mỹ

– Phẫu thuật miệng

– Nha khoa tổng quát

3. Ngôn ngữ

– Tiếng Việt 

– Tiếng Anh

Bác sĩ khác