Bác sĩ Lê Châu Hưng Thịnh

Chuyên khoa RHM Đại học y Dược TP. Hồ Chí Minh

1. Chứng nhận

2. Chuyên môn nổi bật

  • Cấy ghép Implant
  • Phục hình thẩm mỹ
  • Phẫu thuật miệng

3.Ngôn ngữ

  • Việt – Anh

Bác sĩ khác