Bác sĩ Hoàng Thị Thảo Ngân

Chuyên khoa RHM Đại học Y dược Huế

1.Chứng nhận

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt Đại học Y dược Huế
  • Chứng chỉ chỉnh nha, dán sứ Veneer được cấp bởi Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh

2.Chuyên môn nổi bật

  • Phục hình thẩm mỹ
  • Chỉnh nha
  • Nha khoa tổng quát

3.Ngôn ngữ

  • Việt
  • Anh

Bác sĩ khác