Bác sĩ Khổng Văn Quân

Chuyên khoa RHM Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

1. Chứng nhận

  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.
  • Chứng chỉ cấy ghép nha khoa được cấp bởi Bệnh viện RMH Trung Ương
  • Chứng chỉ phẫu thuật hàm mặt cơ bản được cấp bởi Bệnh viện RHM Trung Ương

2. Chuyên môn nổi bật

  • Cấy ghép Implant
  • Phục hình thẩm mỹ
  • Phẫu thuật miệng

3.Ngôn ngữ

  • Việt – Anh

Bác sĩ khác