Bác sĩ Hoàng Thị Thảo Ngân

1.Chứng nhận Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt Đại học Y dược Huế Chứng chỉ chỉnh nha, dán sứ Veneer được cấp bởi Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh 2.Chuyên môn nổi bật Phục hình thẩm mỹ Chỉnh nha Nha khoa tổng quát 3.Ngôn ngữ Việt Anh

Bác sĩ Bùi Thị Giang

1.Chứng nhận Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y Hà Nội Chứng chỉ chỉnh nha được cấp bởi Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt Trung Ương 2.Chuyên môn nổi bật Niềng răng mắc cài Điều trị tổng quát 3.Ngôn ngữ Việt Anh

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Phương

1.Chứng nhận Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y dược Huế Chứng chỉ bác sĩ chỉnh nha không mắc cài Invisalign, được cấp bởi Align Technology, California, USA Được đào tạo bởi chuyên gia thuộc trường phái chỉnh nha không nhổ răng – Giáo sư Nelson J. […]

Bác sĩ MaryLuce Nogueira

1.Chứng nhận Tốt nghiệp Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tại UFMG ( Universidade Federal de Minas Gerais) Kinh nghiệm hơn 25 năm trong quản lý, điều hành nha khoa tại Brazil Bác sĩ có công hiến tiêu biểu trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ tại Nha khoa Việt Hàn 2.Chuyên môn […]

Bác sĩ Khổng Văn Quân

1. Chứng nhận Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Chứng chỉ cấy ghép nha khoa được cấp bởi Bệnh viện RMH Trung Ương Chứng chỉ phẫu thuật hàm mặt cơ bản được cấp bởi Bệnh viện RHM Trung Ương 2. Chuyên […]

Bác sĩ Hồ Đình Đức

1. Chứng nhận Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh Chứng chỉ cấy ghép nha khoa được cấp bởi Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Thành viên của HDSi – Hội cấy ghép Nha khoa TP. Hồ Chí Minh Chứng nhận […]